Pages

2009-09-27

Welsh Assembly Government - Faith Communities Forum

"The Faith Communities Forum aims to promote a dialogue between the National Assembly for Wales, Welsh Assembly Government and the major faith communities on any matters affecting the economic, social and cultural life of Wales."

http://www.new.wales.gov.uk/topics/equality/rightsequality/faith/faithforum/?lang=en

"Nod y Fforwm Cymunedau Ffydd yw hybu deialog rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r prif gymunedau ffydd ar unrhyw faterion sy'n effeithio ar fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru."

http://www.new.wales.gov.uk/topics/equality/rightsequality/faith/faithforum/?lang=cy

No comments: