Pages

2009-11-14

(Bron) Popeth (ar y we) yn Gymraeg

"Hyd yn hyn, dw i wedi sôn am beiriant cyfieithu Google mewn termau eitha cul, Cymraeg/Saesneg. Ond mae ochr arall i’r ceiniog, sef bod (bron) holl gynnwys y we erbyn hyn ar gael i ni yn ein hiaith ein hunain, os ydyn ni’n fodlon rhoi tipyn bach o waith i mewn."

Translates to

"So far, I've mentioned the Google translation engine in fairly narrow terms, welsh / english.  But there is another side to the penny, that (almost) all the content online is now available to us in our language ourselves, if we are willing to work in a small amount."

Courtesy of Google


http://morfablog.com/2009/09/25/bron-popeth-ar-y-we-yn-gymraeg/

No comments: